Fokus på Solen - Hur man kan skifta Ramen för det
Mänskliga Medvetandet vid Venus-transiten (6e Juni)
och Vintersolståndet (21a december) 2012

Share

Efter de intensiva proteströrelserna under de Första sju dagarna i den Nionde Vågen fram till den 28e Oktober 2011 så tycks det som om rörelsen för positiv förändring har mattats av åtminstone på ytan. Tidsaccelerationen, vilken kulminerade under perioden 9 mars-28 oktober 2011, kommer igen att vara lika intensiv som den var då. Den 28 oktober 2011 gick alla vågor utom den nionde in i sina NATT lägen. Detta innebär dock inte att Mayakalenderns energier slutar påverka oss. Den nionde vågen, och den energi öppning som skapades när alla nio vågorna var DAGAR förra året, har gjort ett outplånligt intryck på mänskligheten, och efter en tid av eftertanke kommer man att söka nya vägar att gå vidare på också bland bredare grupper. Den 9e Vågen fortsätter således att mala fram enhetsmedvetande, och från och med den 23 oktober i år kommer detta att ske mot bakgrund av en aktivering av den åttonde dagen i den 8:e Vågen och ge en bakgrund av feminina energier. Hur dessa vågor kommer att verka under år 2012 kan man se på min hemsida (http://www.calleman.com/img/graph2012.pdf).

Det faktum att mänskligheten nu har upplevt evolutionens samtliga nio nivåer innebär att människor överallt har fått en känsla för vad som är möjligt och detta i sig innebär en enorm förändring. Min egen uppfattning är dock att vi inte har någon anledning att förvänta sig att ingen global medvetandeförändring kommer att ske automatiskt bara för att det råkar vara ett speciellt datum. Om ett medvetandeskifte skall genereras, så måste vi själva resa oss upp till detta. Jag tycker också att vi bör ha i åtanke att ett medvetandeskifte definitionsmässigt inte är något som skapas ur en redan existerande ram för medvetandet. Det kan med andra ord inte ske genom att "höja vårt medvetande", och än mindre "höja moder jords vibrationer."

Ett medvetandeskifte är ett skifte och inte bara mer av samma sak eller en tillfällig förändring. Jag tror att dessa saker kan vara viktiga att tänka på när vi närmar oss datum som sannolikt kommer att präglas av stora evenemang över hela världen.

Speciellt när det gäller datumet den 21a December 2012 hör jag människor säga att "det kommer att bli ett medvetandeskifte" eller "det kommer att ske en uppstigning", påståenden som görs utan någon som helst grund förutom de drömmar och önskningar som de människor som uttalar dem har. I sig själva har varken Venustransiten eller vintersolståndet detta år någon energimässig mening och om de inte används på bästa sätt för att verkligen generera ett medvetandeskifte kommer de inte att betyda mer än Y2K-hypen år 2000. Själv ser jag det som lika vidskepligt att vänta sig att en ny värld autmatiskt skulle födas, som att världen av någon obegrplig anledning skulle gå under just vid ett speciellt datum. Vad de stora medierna och de styrande helst vill se är förstås att människor får höga förväntningar som inte infrias och sedan efteråt kunna säga att Mayakalendern inte har något att säga om vår utveckling eller vilka möjligheter vi har som mänsklighet. Att Mayakalendern inte skulle beskriva vår utveckling är naturligtvis inte sant, men mycket få människor har faktiskt gått till källorna, i synnerhet inte när det gäller den påstådda 26.000 årscykeln och det “galaktiska alignment”, som ligger bakom de förväntningar som många har att det skulle ske ett automatiskt skifte på denna dag. Men båda dessa fenomen är rena påhitt och existerar inte i någon som helst Mayakälla. Ett "galaktiskt alignment" har skett varje år under de senaste 40 åren och kommer inte att skapa någon förändring i medvetandet i år heller. Att tro att en förändring kommer att ske automatiskt är bara Millenarianism i en ny skepnad. Det forntida Maya-folket skapade uppenbarligen inte sin kalender för att peka ut ett datum i vår egen tid och på den punkten är samtliga professionella Mayaforskare överens. Om så vore fallet skulle de ju ha skapat en kalender som var en nedräkning och det gjorde de inte. Maya-kungarna använde sig i stället av kalendern för att markera skiften i sin egen tid och framför allt för att koppla sig själva till den tidpunkt för 5125 år sedan när nationsmedvetandet, med alla former av separation som var förknippat med detta, först laddades ner på vår planet. Maya-kungarna härskade själva över nationer och ville legitimera sina roller i den medvteandeförändring som skedde 3115 f.Kr. då den Långa Räkningen började.

Även om inget kommer att ske automatiskt är det dock möjligt att använda de kommande händelserna i år för att avsiktligt producera ett skifte i medvetandet. Detta gäller ju inte minst för Venustransiten i Sverige som inträffar på dess national dag och väcker intresse av detta skäl vilket jag skrev om i min bok från 1994 Maya-hypotesen. Det är då upp till oss exakt vad man skall göra vid denna astronomiska händelse, vilket är en fråga som på allvar bör diskuteras. Kanske är den värld präglad av nationer som Maya byggde sin kalender nu på väg att komma till ett slut. Nästan alla former av separation som finns i världen idag beror faktiskt på att vi är underordnade nationer, mycket mer än vad jag tror folk i allmänhet inser. Förtrycket av kvinnor uppstod till exempel samtidigt med nationerna. Nationerna, med deras regeringar är fortfarande centrum för all människors akitiviteter och livsvillkor. Med tanke på att både Venuspassagen den 6 juni 2012 och vintersolståndet den December 21, 2012 har solen som en gemensam nämnare kan vi ju också fråga oss om det bara är en tillfällighet att de mesoamerikanska traditionerna har talat om en ny Sols ankomst, den femte Solen. Kanske kan vi då, även om inget kommer att ske automatiskt, avsiktligt kunna åstadkomma en medvetandförändring där den ena händelsen Venuspassagen leder vidare till Vintersolståndet. Detta väcker frågan vilken typ av skift skulle verkligen skapa en öppning till en framtid som vi vill ha.

Tyvärr är det inte många människor som diskuterar dessa saker, eftersom många har letts till att tro att en förändring skulle komma att ske automatiskt. Jag kan garantera att ingenting kommer att ske automatiskt. Jag tror inte ens att goda avsikter, och än mindre önsketänkande om en bättre värld, är tillräckligt. Om vi vill se ett medvetandeskifte så måste vi som Gandhi sa: “Be the change you want to see in the world. Det betyder att vi själva måste genomgå ett medvetandeskifte och inte vilken typ av meditation som helst fungerar för detta. Helt säkert är det otillräckligt att meditera i några minuter för att kunna känna oss nöjda med att ha gjort något. Om vi vill att ett skifte skall vara varaktigt tror jag att vi kommer att behöva lyfta oss till en ny och högre ram för medvetandet, Solen snarare än nationen.Venuspassagen den 6 juni, är för detta ett utmärkt tillfälle att fokusera på solen för att få till stånd ett sådant skifte och det kan krävas timslånga meditationer under denna för att bli ett barn till solen. Med samma syfte kan vi på det norra halvklotet använda tre mörka dagar med början på vintersolståndet den 21 december för detta. Ett medvetandeskifte, åtminstone i en minoritet av mänskligheten, skulle innebära att den skulle kunna börja verka på en helt ny grund, fortfarande jordbunden men efter att ha överskridit dualismen och allt det maktspel som centrerats kring nationen under 5000 år. (Observera att även de som motsätter sig sina regeringar, presidenter eller kungar fortfarande erkänner dem som centra för deras liv och och alltså inte har överskridit denna för att skapa ett högre medvetande.) En stor del av skälet till att vi inte har fred på jorden är naturligtvis att vi accepterar olika nationer som centrum och organisera våra liv kring dessa centrum. Om många väljer att göra solen till centrum för sina liv så skulle det finnas en helt ny grund för livet på jorden. Vad jag föreslår är att vi vid Venuspassagen den 6e juni och vintersolståndet den 21a december 2012 bestämmer för att skifta centrum av vårt medvetande från nationen till solen. Detta kan göras genom att under långvarig meditation koppla vårt tredje öga, som är centrum för vår egen varelse, till solen. Vad detta handlar om är definitivt inte bara mer av det gamla vanliga utan en möjlighet till, att skapa ett medvetandeskifte i oss själva. Detta för att lyfta oss själva till en ny nivå och bli solmänniskor.

Carl Johan Calleman